REGLER OCH TÄVLINGSINFORMATION

TÄVLING

Lag om två personer tävlar genom att simma och springa längs den snitslade banan.

Laget skall bestå av två tävlande oavsett vilken klass man tävlar i. Om en medtävlande bryter får en enskild person bilda en triss med ett annat komplett lag. Trissen skall accepteras av både den enskilda personen samt det kompletta laget och lagförändringen skall meddelas tävlingsorganisationen snarast möjligt.

 

Obligatorisk säkerhetsutrustning skall medföras och bäras på ett korrekt sätt. Att avvika från den snitslade banan i syfte att förkorta sträckan är ej tillåtet.

 

En protest kan lämnas av tävlande eller av tävlingsorganisationen. Protesten skall vara tävlingsjuryn tillhanda, skriftligen, senast 30 minuter efter målgång och innehålla:

1. Tid och position

2. Inblandade lags nummer

3. Beskrivning av situationen

4. Vittnen om möjlig

 

Tävlingsjuryn består av Tävlingsledare och en eller flera ur projektgruppen. Juryn beslutar om påföljder, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryns tar beslut enligt sunt förnuft och juryns beslut är definitivt Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen är ej tillåtet. De tävlande skall respektera medtävlande, tävlings-organisationen, publik och boende i området.

 

 

ANMÄLAN

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande nedanstående regler.

 

Efter anmälan kommer ett bekräftelsemail. Detta är ert startbevis. Skriv ut och ta med till tävlingsdagen.

 

Tävlingsavgiften för Marstand Swimrun skall vara betalad enligt specifikationerna på fakturan. Laget förlorar sin startplats om betalning ej är Marstrand OpenWater AB tillhanda innan förfallodatum enligt påminnelsefaktura. Lag som ej betalat tävlingsavgiften kommer ej beredas start.

Anmälan är bindande efter betalning och ingen återbetalning sker. Se Tävlingsinformation för avbeställning- och olycksfallsförsäkring. Den tävlande skall vara simkunnig och 18 år fyllda på tävlingsdagen. Tävlande deltar i tävlingen under egen risk. Uppgifter om laget och de tävlande skall vara korrekt ifyllda.

 

Det är tillåtet för laget att byta ut 1 av lagets medlemmar. Om båda lagets medlemmar byts ut, stryks laget från deltagarlistan och startplatsen går vidare till reservlistan.

 

De tävlande ansvarar för att skriva ut och fylla i ett Startbevis per lag och lämna in detta vid registrering innan start.

TÄVLINGSBANAN

Tävlingsbanan är utmärkt med snitslar, skynken och bojar som skall följas. Snitslarna är placerade med sådant avstånd att egen orientering ej är nödvändig. Vätske- och energistationer finns utplacerade utefter banan.

 

Nedskräpning är förbjudet. Skräp slängs i soppåsar som finns utplacerade vid vätske- och energistationer.

Djurlivet skall respekteras utmed hela banan och ansvarslöst beteende kan leda till diskvalifikation.

All utrustning som laget startar med skall medföras in i mål. Ingen materiel får lämnas utefter banan.

 

Tidtagning startar vid startsignal och slutar när lagets sista deltagare passerar mållinjen.

Tidsbegränsningar för ”sista passering” kommer finnas längs banan vid varvning. Plats och klockslag anges på detaljerad banbeskrivning för respektive lopp.

 

Juryn förbehåller sig rätten att ändra banans distanser och tidsbegränsningar fram till start.

Krav på utrustning för Marstrand Swimrun Ultra

Obligatorisk utrustning som laget själv ansvarar för att införskaffa och skall medföra under tävlingen:

1. 2 st våtdräkter, skall bäras vid vattenpassager och skall täcka skuldror/lår.

2. 2 st visselpipor, skall bäras lätt åtkomlig för användning i nödsituation

3. 2 st första förband, skall bäras lätt åtkomligt för användning i nödsituation.

 

Krav på utrustning för Marstrand Swimrun Sprint 3.0

Obligatorisk utrustning som laget själv ansvarar för att införskaffa och skall medföra under tävlingen:

1. 2 st våtdräkter, skall bäras vid vattenpassager och skall täcka skuldror/lår.

2. 2 st visselpipor, skall bäras lätt åtkomlig för användning i nödsituation

3. 2 st första förband, skall bäras lätt åtkomligt för användning i nödsituation.

 

Rekommenderad utrustning för Marstrand Swimrun Easy Sprint

1. Kläder anpassade både för löpning och simning.

2. Löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten.

3. Simglasögon.

Obligatorisk utrustning som tilldelas

inför start och som skall medföras under tävlingen:

1. 2 st badmössor, skall bäras vid vattenpassage.

2. Nummermärkning, skall bäras från start till mål väl synligt och får ej knytas eller fästas upp.

3. Utrustning för tidtagning.

 

Övrigt

Flytutrustning med max måtten 50x50cmx50cm får medföras under tävlingen.

Media

Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagarna under hela tävlingsdagen.

Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom internet, TV, radio, tidningar och olika former av marknadsföring av Marstrand Swimrun - MarstrandOpenWater AB.

 

Påföljder

Om tävlande eller lag bryter mot reglerna kan juryn tilldela följande påföljder:

Tidstillägg.

Diskvalifikation.

 

Med reservation för förändringar.

 

MARSTRAND SWIMRUN

 

Vi startade Marstrand Swimrun 2015. Tanken är att skapa ett spännande idrottsevenemang på berömda Marstrand. Ön erbjuder en vacker skärgårdsmiljö, historia, restauranger, hotell, shopping och fantastiska naturupplevelser.

KONTAKT

 

MarstrandOpenWater AB

Kvarngatan 6

440 30

Marstrand

 

T. 0046 (0) 705 113285

E. info@marstrandopenwater.se

W. www.marstrandswimrun.se

Copyright @ All rights reserved MarstrandOpenWater AB